taška roku

Fotogalerie Výsledková listina Soutěžní práce Home
Podmínky účasti v soutěži Reklamní taška roku 2008
Co musíte udělat...

Zaslání řádně vyplněné přihlášky spolu se soutěžním exponátem a úhrada registračního poplatku.
Každý exponát musí mít samostatnou přihlášku, počet přihlášek jednoho přihlašovatele není omezen sada reklamních tašek (různé formáty s jednotným designem) se považuje za jeden exponát.
Odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a soutěžní práce v počtu 2 ks, vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí
odborné poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. Zasláním soutěžních prací přihlašovatelé souhlasí s jejich vystavením a publikováním bez nároku na finanční odměnu, včetně vypořádání autorských práv.
Za správnost zařazení prací do jednotlivých kategorií a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.
Uzávěrka příjmu soutěžních prací je stanovena na 13.3.2009
Přihláška do soutěže je zpoplatněna částkou 1.000 Kč (s DPH 19% 1190,-Kč) za každou první přihlášenou soutěžní práci. Počet přihlášených prací není omezen. Druhá či každá další přihlášená práce je zpoplatněna částkou 500 Kč (s DPH 19% 595,- Kč). Na základě řádně vyplněné Přihlášky Vám zašleme fakturu (daňový doklad) k úhradě.
Registrační poplatek v sobě zahrnuje bezplatný vstup 2 osob na vyhlášení soutěže na veletrhu REKLAMA, POLYGRAF 2009 na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 31.3 - 2.4.2009.
• Přihlášku a 2 ks soutěžních přihlášených prací zašlete prosím v obálce s výrazným označením „Reklamní taška roku“ na adresu: EUROPAPIER – BOHEMIA, s.r.o., Marketingové odd., K Pérovně 1384/13, 102 00 Praha 10

další otázky rádi zodpovíme na e-mailu: reklamnitaska@europapier.cz

Podmínky účasti - tištěná brožura

 


K účasti v soutěži "Reklamní taška roku" jsou srdečně zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci.
 

M.I.P. a.s. group Europapier - Bohemia spol. s r.o. P A L E C O